Fishing Magazine

יומן

ביבי נצפה מזרזר באילת

35

אלי עם גומבר בפתיונות

אלי עם גומבר על פתיון חי, אזור הדרום   31

שלמה מצוות המזרזרים הצפוני בסיפתח למקל החדש

33

דייגי המגזין – נובמבר 2014

מצגת דייגי המגזין לחודש נובמבר 2014 אשר שיתפו אותו בתמונות וסרטונים מיציאות הדייג...

striped bass עם פופרים ופנסילים

סרטונים מעניינים מאד, שימו לב להסברים ולביצוע בפועל. 80