Fishing Magazine

ז'ירז'ור

ז'ירז'ור פתיון טבעי בקשת פתוחה

מבוא שיטת הז'ירז'ור עם פיתיון טבעי וקשת פתוחה ("שפולה חופשית") מיועדת ללכידת סוגי...

סקירת חופים לזרזור

סקירת חופי הארץ המתאימים לז'ירז'ור לפי סדר גיאוגרפי (מצפון לדרום) הערה חשובה מאוד!!!...

striped bass עם פופרים ופנסילים

סרטונים מעניינים מאד, שימו לב להסברים ולביצוע בפועל. 80

המבוא לזרזור

אם מישהו מהקוראים היה פוגש אותי בתחילת שנות השמונים באחד מחופי הארץ ורואה...

המשתנים החשובים בז'רז'ור

הגאות והשפל, מבנה החוף, זרמי הים, הרוחות , מצב הירח והשפעותיהם על הדיג...

עונות השנה ודגי המטרה בזרזור

עונות הז'ירז'ור לאורך השנה כמעט בכל חודשי השנה אפשר לדוג בשיטת הז'ירז'ור, למעט "החופש...

דמויי נוצה

בעיני, הז'ירז'ור בעזרת פיתיונות נוצה הוא שיא השיאים באומנות הדייג בז'ירז'ור. מדובר בדמוי...

זרזור – החשיבות בהטלה

א. כללי חשוב מאוד לזכור שחכת ז'ירז'ור אינה דומה לחכת חוף או לחכה המיועדת...

הציוד המומלץ למז'רז'ר

ציוד חובה ופריטים מומלצים לכל מז'רז'ר כל דייג, אם ברצונו להתקדם ולהתמחות בז'ירז'ור,...

מוסר מלכותי בזרזור

כולם שואלים: האם אפשר לתפוס מוסרים בז'ירז'ור? התשובה חד משמעית: כן! המוסר המלכותי...