Fishing Magazine

חוף

octo

דמוי לתמנונים

תמנונים נחשבים בין הפתיונות הטובים ביותר בדייג מהסירה, הבעיה העיקרית היא זמינותם. במדינות...
4023382110_dd80bd0762_z

ז'ירז'ור פתיון טבעי בקשת פתוחה

מבוא שיטת הז'ירז'ור עם פיתיון טבעי וקשת פתוחה ("שפולה חופשית") מיועדת ללכידת סוגי...
מאמון בוס פילוטה

בוס ופילוטה – השיטה ויישומה

כיצד לדוג עם בוס מהחוף באמצעות פתיון פילוטה