Fishing Magazine

ציוד

4023382110_dd80bd0762_z

ז'ירז'ור פתיון טבעי בקשת פתוחה

מבוא שיטת הז'ירז'ור עם פיתיון טבעי וקשת פתוחה ("שפולה חופשית") מיועדת ללכידת סוגי...
גיג מאמון

ג'יג – הציוד והשימוש בו – חלק 4

  טעימה קטנה על מקלות ג'יג הפעם הראשונה שבה החזקתי מקל ג'יג הייתי...
iu

ג'יג – הציוד והשימוש בו – חלק 2

מה שונה רולר שוכב המיועד לג'יג מרולר שוכב המיועד לסרף, או לז'רז'ור?
elastic

אביזרים להצגת פתיון

לכל דייג יש את הניסיון ההרגל וההעדפה האישית שלו להצגת הפתיון על הקרס,...