Fishing Magazine

פלוטה

דייג בוס

בוס ופילוטה- המאמר השלם

מהי פילוטה ? פילוטה הינה כינוי לפתיון מסורתי וותיק בדייג בישראל ובעולם. פירוש...
סל קש/נצרים לדייג

בוס ופילוטה – ציוד ואביזרים

ציוד ואביזרים מומלצים לדייג עם בוס ופילוטה