Fishing Magazine

מקל

88

מקל מהיר, איטי או מדיום – איך האקשן ישפיע על מרחק ההטלה שלך ועל אחוזי התפיסות?

בוודאי נתקלתם במונח אקשן שבא לתאר את התנהגות מקל הדיג. במשפט אחד, האקשן...
קצה עליון

טיובה לנשיאת מקלות

טיובה להגנה על מקלות חלקים שזרוקות בבאגז, במחסן וכמובן בהובלה אל החוף. אביזרים...